Boetes in de bouw / Spoed? 06-28632229

 
  • Gepost door:  aktw

De Inspectie SZW (tot 1 januari 2012 de Arbeidsinspectie) legt voornamelijk boetes op voor illegale arbeid in de intensief gecontroleerde bouw-, horeca-, schoonmaak- en land- en tuinbouwsector.

Kenmerkend voor de boetezaken in de bouwsector zijn de hele ketens van opdrachtgever, hoofdaannemer en onderaannemers die worden beboet.

Als uitgangspunt geldt dat elk bedrijf in de keten zelf aansprakelijk is voor het naleven van de verplichtingen op grond van de Wet arbeid vreemdelingen. Per vreemdeling die arbeid heeft verricht zonder tewerkstellingsvergunning bedraagt de boete 8000 euro (de helft voor eenmanszaken en particuliere opdrachtgevers).

Ook beboet de Inspectie SZW (tot 1 januari 2012 de Arbeidsinspectie) voor het niet voldoen aan de administratieve verplichting om kopieën van identiteitsbewijzen te zenden aan de opdrachtgever in de keten (1500 euro per vreemdeling) en het niet in de eigen administratie te bewaren (nogmaals 1500 euro per vreemdeling).

Doordat elk bedrijf in de keten per overtreding per vreemdeling wordt beboet loopt het totaal der boetes bij meerdere illegale werknemers in met name de bouwsector snel hoog op.

Let op

In de bouwsector wordt regelmatig beboet voor ZZP-ers waarvan men van oordeel is dat deze niet als zelfstandigen kunnen worden aangemerkt door bijvoorbeeld het aanwezig zijn van een gezagsverhouding. In deze zaken is de feitelijke situatie van belang.

Bij werkzaamheden door buitenlandse bedrijven geldt de notificatieregeling. Wij zien op kantoor regelmatig boetes die zijn opgelegd vanwege onvolledige of verlopen notificaties of een verschil in locatie. Ook speelt de gezagsverhouding en de omschrijving, duur en aard van de werkzaamheden in deze zaken een rol als de Arbeidsinspectie oordeelt dat er op grond daarvan niet genotificeerd kan worden.
De Inspectie SZW (tot 1 januari 2012 de Arbeidsinspectie) verlangt van u dat u controleert of een ieder die werkzaamheden voor u verricht daartoe gerechtigd is. De Arbeidsinspectie heeft daartoe een stappenplan opgesteld. Op ons kantoor behandelen wij diverse zaken van bedrijven die zijn beboet voor het laten werken van vreemdelingen die look-a-likes bleken of van wie het paspoort vals of vervalst bleek. In het stappenplan staat beschreven hoe en wat u dient te controleren.
Als u als privepersoon een bouwbedrijf werkzaamheden laat uitvoeren waarbij de regels van de Wet arbeid vreemdelingen worden overtreden, wordt ook u voor het aantal werknemers dat ten behoeve van u zonder de vereiste tewerkstellingsvergunningen werkzaamheden heeft verricht, beboet. De boete bedraagt dan 4000 euro per vreemdeling.
 

Probleem met de Arbeidsinspectie?
Wij beoordelen kosteloos de haalbaarheid van uw boetezaak.

U kunt ons vervolgens verzoeken u de gehele procedure bij te staan, waaronder het aanwezig zijn bij het verhoor tot het indienen van zienswijzen, bezwaar, beroep en indien overeengekomen hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

BOETE.NET is onderdeel van Mr. J.P.C. ten Wolde, Advocaat - Nagtzaamplein 9 - 2032 TB Haarlem - 023-5352299 - Ook buiten kantooruren bereikbaar - 24/h 06-28632229