Boetekennisgeving / Spoed? 06-28632229

 

Binnen 13 weken na het opstellen van het boeterapport ontvangt u een boetekennisgeving. Naast een samenvatting van hetgeen al aan u bekend was uit het boeterapport, deelt de Arbeidsinspectie Kantoor Den Haag u mede dat zij ‘het voornemen heeft’ u een boete op te leggen. Het boetebedrag wordt dan genoemd. Deze termijn is overigens geen fatale termijn.

Deze boetekennisgeving is echter geen beschikking! U kunt hiertegen geen bezwaar maken!

Wel kunt u binnen 14 dagen zienswijzen indienen.

Naar aanleiding van de zienswijzen die u schriftelijk kenbaar maakt (mondeling mag ook, maar schriftelijk is zeker aan te raden) zal een boetebeschikking worden opgemaakt en aan u worden verzonden.

Zeker als het boeterapport niet compleet is, of als er fouten in staan, is het verstandig een advocaat in te schakelen. Daarnaast kan een advocaat u begeleiden bij het opstellen van zienswijzen, het indienen van bezwaar tegen de boetebeschikking, alsmede bij een eventueel beroep en hoger beroep.

 

Probleem met de Arbeidsinspectie?
Wij beoordelen kosteloos de haalbaarheid van uw boetezaak.

U kunt ons vervolgens verzoeken u de gehele procedure bij te staan, waaronder het aanwezig zijn bij het verhoor tot het indienen van zienswijzen, bezwaar, beroep en indien overeengekomen hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

BOETE.NET is onderdeel van Mr. J.P.C. ten Wolde, Advocaat - Nagtzaamplein 9 - 2032 TB Haarlem - 023-5352299 - Ook buiten kantooruren bereikbaar - 24/h 06-28632229