Verhoor / Spoed? 06-28632229

 

Indien u een controle heeft gehad van de Inspectie SZW (tot 1 januari 2012 de Arbeidsinspectie) en er verondersteld wordt dat u zich niet aan de wettelijke bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen heeft voldaan, ontvangt u het verzoek om een verklaring bij de Inspectie SZW (tot 1 januari 2012 de Arbeidsinspectie) af te leggen. Doorgaans zijn de vreemdelingen en getuigen dan al gehoord.

U bent in deze boeteprocedure belanghebbende, zodat u zich kunt beroepen op uw zwijgrecht. U dient er bij aanvang van het verhoor op gewezen te worden dat u het recht hebt om te zwijgen, kortom het recht om op vragen geen antwoord te geven. Het verhoor vindt plaats door inspecteurs van de Inspectie SZW (tot 1 januari 2012 de Arbeidsinspectie) van het Minsiterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit verhoor vindt meestal plaats ten kantore van de Vreemdelingenpolitie. U bent als belanghebbende niet verplicht om bij dit verhoor te verschijnen en bent niet verplicht om voor akkoord te tekenen. Onder omstandigheden kan het de voorkeur hebben om bepaalde vragen niet te beantwoorden of om geheel van het verhoor af te zien.

Daarna ontvangt u – meestal enige maanden na de inspectie – een brief van de Arbeidsinspectie. De Inspectie SZW (tot 1 januari 2012 de Arbeidsinspectie) – via de Teamleider Arbeidsmarktfraude – laat u in die brief weten dat er naar aanleiding van geconstateerde overtredingen een boeterapport is opgesteld. De Arbeidsinspectie voegt een fotokopie van het boeterapport aan de brief toe. Van groot belang in uw zaak is wat er in het boeterapport staat.

Tegelijkertijd wordt uw zaak overgedragen aan de Boeteoplegger van het Kantoor van de Inspectie SZW (tot 1 januari 2012 de Arbeidsinspectie) te Den Haag.

Deze brief van de Inspectie SZW (tot 1 januari 2012 de Arbeidsinspectie) is geen beschikking, zodat u daartegen geen bezwaar kan maken. Op dat moment is de hoogte van de boete ook nog niet bekend. Bezwaar kan pas later in de procedure.

 

Probleem met de Arbeidsinspectie?
Wij beoordelen kosteloos de haalbaarheid van uw boetezaak.

U kunt ons vervolgens verzoeken u de gehele procedure bij te staan, waaronder het aanwezig zijn bij het verhoor tot het indienen van zienswijzen, bezwaar, beroep en indien overeengekomen hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

BOETE.NET is onderdeel van Mr. J.P.C. ten Wolde, Advocaat - Nagtzaamplein 9 - 2032 TB Haarlem - 023-5352299 - Ook buiten kantooruren bereikbaar - 24/h 06-28632229