Boeterapport / Spoed? 06-28632229

 

Bij de brief van het regiokantoor van de Inspectie SZW (tot 1 januari 2012 de Arbeidsinspectie) bevindt zich het boeterapport. In het boeterapport zelf staat niets over de hoogte van de op te leggen boete.

In het boeterapport bevindt zich een op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakt proces-verbaal van inspecteurs van de Inspectie SZW (tot 1 januari 2012 de Arbeidsinspectie), waarin zij de gegevens van de belanghebbende, vreemdelingen, getuigen, het beboetbaar feit (dag, tijd en plaats van de overtreding), hun waarnemingen en constateringen en vervolgens hun mening of u als werkgever wordt aangemerkt, gegevens over uw verhoor, de aanzegging van het boeterapport en een opgaaf van de bijlagen.

Bijlagen zijn doorgaans het proces-verbaal van de Vreemdelingenpolitie, verklaringen van de vreemdelingen en getuigen, uw eigen verklaring, een uittreksel van de Kamer van Koophandel, etc.

Indien u het niet eens bent met de inhoud van het rapport, kunt u ook hiertegen (nog) geen bezwaar indienen. Bezwaar kan pas worden ingediend in een later stadium.

Het is van groot belang dat een terzake kundige het boeterapport controleert op volledigheid! Ook kan het aan te bevelen zijn alvast zelf bewijsmateriaal te verzamelen.

Ook de datum van het opstellen van het boeterapport is van belang. Er begint dan een termijn van 13 weken te lopen waarbinnen het traject moet worden afgerond (lees: het versturen van de boetekennisgeving door de Boeteoplegger van het Kantoor van de Inspectie SZW (tot 1 januari 2012 de Arbeidsinspectie) te Den Haag).

Bij de daarna te ontvangen boetekennisgeving krijgt u de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

 

Probleem met de Arbeidsinspectie?
Wij beoordelen kosteloos de haalbaarheid van uw boetezaak.

U kunt ons vervolgens verzoeken u de gehele procedure bij te staan, waaronder het aanwezig zijn bij het verhoor tot het indienen van zienswijzen, bezwaar, beroep en indien overeengekomen hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

BOETE.NET is onderdeel van Mr. J.P.C. ten Wolde, Advocaat - Nagtzaamplein 9 - 2032 TB Haarlem - 023-5352299 - Ook buiten kantooruren bereikbaar - 24/h 06-28632229