Boetes in LT / Spoed? 06-28632229

 
  • Gepost door:  aktw

Uit de media zijn voornamelijk de gevallen bekend van boetes voor werkzaamheden door aspergestekers zonder tewerkstellingsvergunning.

In de land- en tuinbouw spelen echter meer situaties die leiden tot boetes na controles van de Inspectie SZW (tot 1 januari 2012 de Arbeidsinspectie): goedkope arbeidskrachten die op hun beurt nog weer goedkopere arbeidskrachten inhuren.

Indien ten behoeve van uw bedrijf door bijvoorbeeld een Pool werk wordt uitbesteed aan een aantal Oekraïners, wordt ook u beboet voor 8000 euro (de helft indien u een eenmanszaak heeft) per vreemdeling. Ook als u daar verder geen bemoeienis mee heeft. De Wet arbeid vreemdelingen kent immers een ruime werkgeversbegrip en het is volgens de huidige rechtspraak aan u om uw bedrijfsvoering zo in te richten dat illegale arbeid wordt voorkomen.

Ook in deze sector worden boetes opgelegd voor werkzaamheden die blijken te zijn verricht door look-a-likes of mensen van wie het identiteitsbewijs vals of vervalst blijkt. De huidige rechtspraak verlangt van u dat u het stappenplan van de Arbeidsinspectie volgt.

Het stappenplan. Wat moet u doen voordat u iemand laat werken? De Inspectie SZW (tot 1 januari 2012 de Arbeidsinspectie) heeft een stappenplan.
Hieronder krijgt u een indruk van uw verplichtingen op grond van de Wet arbeid vreemdelingen. Raadpleeg de website van de Arbeidsinspectie voor de meest recente versie van het stappenplan.

Stap 1

U vraagt de persoon die u wilt laten werken een origineel identiteitsbewijs
te laten zien. Alleen documenten die zijn aangewezen in de
Wet op de identificatieplicht gelden als identiteitsdocumenten voor
werknemers. De belangrijkste zijn:
• Geldig Nederlands paspoort of Nederlandse Identiteitskaart (NIK)
• Geldig paspoort of geldige Europese identiteitskaart van één van
de EER-landen
• Geldig paspoort van een land van buiten de EER dat voorzien is
van een geldige sticker voor verblijfsaantekeningen
• Geldige verblijfsdocumenten voor vreemdelingen, namelijk:
• document I (verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, regulier)
• document II (verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, regulier)
• document III (verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, asiel)
• document IV (verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, asiel)
• EU/EER-document (verblijfsdocument voor vreemdelingen uit
de EER en hun gezinsleden)
• W-document (document voor asielzoekers)

Heeft de persoon die u wilt laten werken geen identiteitsdocument
als genoemd in de Wet op de identificatieplicht, dan mag u hem of
haar niet laten werken.

Rijbewijs en sofi-nummer
Een rijbewijs is geen geldig identiteitsdocument om bij het begin
van de arbeidsrelatie de identiteit vast te stellen. Op een rijbewijs is
immers geen nationaliteit of verblijfsstatus vermeld. Ook het sofinummer
is geen identiteitsbewijs. Het is niet meer dan een administratief
gegeven, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.
U mag een werknemer die zich uitsluitend identificeert met een
rijbewijs of sofi-nummer dus niet laten werken.

 

Probleem met de Arbeidsinspectie?
Wij beoordelen kosteloos de haalbaarheid van uw boetezaak.

U kunt ons vervolgens verzoeken u de gehele procedure bij te staan, waaronder het aanwezig zijn bij het verhoor tot het indienen van zienswijzen, bezwaar, beroep en indien overeengekomen hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

BOETE.NET is onderdeel van Mr. J.P.C. ten Wolde, Advocaat - Nagtzaamplein 9 - 2032 TB Haarlem - 023-5352299 - Ook buiten kantooruren bereikbaar - 24/h 06-28632229